ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/25/09

ျပည္ပက ငါ့ဘ၀

ျပည္ပက ငါ့ဘ၀

ကုလားမ

ျမင္စက သရဲထင္

မၾကည့္ခ်င္ ျမင္ရင္ မူးတယ္။

ဘီလူးမရဲ႕ အသြင္

တစ္လေက်ာ္တြင္

ေျခာက္ျပစ္စင္ ယဥ္ယဥ္လွျပန္ေပါ့

တင္ရင္မက်န္၊ နတ္မိကညာအသြင္မုိ႔

မျပတ္ၾကည့္ခ်င္ ၊ မျမင္ရင္ ႐ူးပါ့မယ္

ထူးလွ က်က္သေရ။

ျမင္ရက္ကၾကာ

ၾကင္ဖက္မွာ ကုလားမသာ ရိွရင္ေတာ့

စ်ာန္ နိဗၺာန္ ငါ မသိခ်င္ဘူး

ဆယ္... ကိေလ၊ ငါ့မွာပြားေတာ့တယ္.....ကြယ္

တရား႐ႈလုိ႔ျဖစ္။

တကၠသုိလ္ ေဆြသု၀ဏ္


မွတ္ခ်က္။ ။ ယခုကဗ်ာအား လမ္းသစ္ ဂ်ာနယ္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ တဆင့္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ လမ္းသစ္သည္ နာမည္နဲ႔တူစြာ မေလးရွားတြင္ ပထမဦးဆုံး လမ္းသစ္ကုိေဖာက္ခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္အျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိပါသည္။ ကဗ်ာေရးသူသည္ လက္ရွိဘ၀ေတြ႔ ႀကဳံေနရေသာ ဘ၀အား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သား ခံစားတင္ျပသည္။ အရမ္းလွပ၊ ကာရံညီ လွပေၾကာင္းပါ။

No comments:


View My Stats