ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/22/09

သမုိင္း

၁၉၄၇-ခုႏွစ္

က်ေနာ္ဟာ..ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ပါ..တုိင္းျပည္အတြက္ ဖဆပလကုိ ေတာ္လွန္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိေတာ္လွန္တယ္။

၁၉၇၄-ခုႏွစ္

က်ေနာ္-က်ေနာ္အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းအစုိးရကိုေတာ္လွန္တယ္။ က်ေနာ္မွန္တယ္။

၁၉၈၈-ခုႏွစ္

က်ေနာ္ ABSDF မွာ အနစ္နာခံၿပီးတုိင္းျပည္အတြက္ ေတာခုိတယ္။

၂၀၀၉-ခုႏွစ္

က်ေနာ္ စားဖုိ႔အတြက္...ဘာလုပ္ရမွာလဲ...

ဒါ့ေၾကာင့္ေျပာတာ...အနစ္နာခံလုပ္ၿပီး...တကယ္တန္းေတာ့ ဘာမွ ကုိယ့္အတြက္လည္းအက်ဳိးမရိွ၊ တုိင္းျပည္အတြက္လည္းမရ၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဒုိင္စားတယ္။

No comments:


View My Stats