ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

12/21/09

Animal သေကၤတေဒါက္တာ သန္းထြန္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ ရခိုင္ဘက္က ဆင္ျဖဴတစ္ေကာင္ ရတာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး အခုလုိေျပာပါတယ္။ ဆင္ဟာ...မဲမဲ ျဖဴျဖဴ Animal ပဲ။ ဒါကုိ ကုိးကြယ္တဲ့သူဟာ Animal ကုိ ကုိးကြယ္တာပါပဲ။


ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ ႔သေကၤတကုိၾကည့္ပါ။ ခြပ္ေဒါင္း၊ ကေဒါင္း သုံးၾကတာမ်ားတယ္။ အေသခံခြပ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကုိသေဘာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ Animal ကုိ၊ လူေတြထက္ပုိေလးစား၊ အတုခုိးေနတယ္။ ဒါဟာ Animal ကုိ ကုိးကြယ္တာပါ။ တျခားသကၤတ ရွာဘုိ႔ မႀကိဳးစားတာလား။

ျမန္မာစစ္အစုိးရက ျခေသၤ့ ကုိႀကိဳက္တယ္။ ဒါလည္း အုံးေႏွာက္မရွိ၊ စကားမတက္တဲ့ Animal ပဲ။ ဒါ...ကုိးကြယ္တာဟာ ၾကမ္းတမ္းရင့္ေရာ္တာကုိ အတုခုိးတာလား။

ကုိမုိးသီးဇြန္ ဘေလာ့ဂ္မွာလည္း We are Lions လုိ႔ေရးထားတယ္။ သူတုိ႔လည္း Animal ကုိ အားၾက၊ အတုခုိး၊ Animal လုပ္သလုိ လုပ္ၾကေတာ့မယ္ထင္တယ္။

တျခား Options ကုိျမန္မာေတြေရြးသင့္တယ္။ အထူးသျဖင့္ လူ..ကုိ အားၾကတဲ့ ဂုဏ္ယူစိတ္ေပါ့။

Australia နဲ႔ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံေတြက သူတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ ႔အမွတ္သေကၤတကုိ Kangaroo နဲ႔ ကီ၀ီ ကုိသုံးတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒီ Animal ေတြက တျခားႏုိင္ငံမွာ မရွိတဲ့ Native Animal ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ တုိင္းျပည္မွာပဲရွိတယ္။ ဒါ...ကုိ ဂုဏ္ျပဳတယ္။ ဒီ Animal ေတြရဲ ႔စိတ္ဓာတ္၊ လုပ္ဟန္ကုိ Australia ႏုိင္ငံသားေတြ၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသားေတြအတု မခုိးၾကဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ Animal က လူေလာက္အသိညာဏ္မရွိလုိ႔တဲ့ဗ်ာ.....။

No comments:


View My Stats