ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

12/25/09

အေမရိက ပါတီ ဌာနခြဲကိစၥနဲ႔ပက္သက္ၿပီးဒီလုိေျပာခ်င္တယ္

ၾကားရတဲ့သတင္းက ဌာနခ်ဳပ္က မန္းဒိတ္ေပးထားတဲ့ လူေတြကမလုပ္ႏုိင္ေတာ့၊ လုပ္ခ်င္္တဲ့သူေတြျပန္စုၿပီး လုပ္ဖုိ႔ျပင္ၾကတယ္။ ဌာနခ်ဳပ္ကုိတင္ျပၾကတယ္။ ဌာနခ်ဳပ္က မန္းဒိတ္ေပးထားတဲ့ လူေတြကလြဲရင္ တျခားဘယ္သူကုိမွ မယုံေတာ့ ခြင့္မျပဳဘူး။ ဒါဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။ က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ဒီလုိပါ။

၁) စစ္အာဏာရွင္ကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ေနရာမွာ ပါတီဌာနခြဲဖြဲ႔မွ ဆန္႔က်င္လုိ႔ရတာမဟုတ္ပါဘူး။

၂) ဌာနခြဲ ဖြဲ႔ၿပီးအလုပ္မလုပ္တဲ့လူေတြ တပုံႀကီးပါ။ ဌာနခြဲမဖြဲ႔ပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေနတဲ့ လူေတြေအာလပုံရွိတယ္။

၃) ဌာနခ်ဳပ္က ဘယ္လုိပဲမန္းဒိတ္ေပးေပး၊ မေပးေပး ကုိယ္လုပ္ခ်င္တာကုိလုပ္တာေကာင္းတယ္။

၄) လုပ္ေတာင္မလုပ္ကေသးဘူး ေနရာေလးယူခ်င္လုိ႔ ဌာနခြဲျပန္ဖြဲ႔မယ္။ ၿပီးရင္ တာ၀န္ခံ၊ လုပ္ခ်င္တဲ့သူနဲ႔၊ ဒု-တာ၀န္ခံလုပ္ခ်င္တဲ့သူနဲ႔ ရာထူးေလးက လုိခ်င္ေသးတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး ေခတ္မရွိေတာ့ဘူး။ တကယ္လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ရွိရင္ ဘာဌာနခြဲကုိမွ ဖြဲ႔စရာမလုိဘူး။ လုပ္လုိ႔ရတယ္။

၅) ဌာနခ်ဳပ္ကလဲ ကပ္ေစးနည္းတယ္။ မလုပ္ႏုိင္တဲ့လူေတြကုိ မန္းဒိတ္ေပးေတာ့ ဘာရမွာလဲ။ လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ရွိတဲ့သူေတြကုိ မန္းဒိတ္ေပးေပါ့။ မန္းဒိတ္ေပးရတာ ပါတီတခုလုံးရစရာမရွိေအာင္ မီးေလာင္သြားတာမွမဟုတ္တာ။ စီအီးစီ၊ စီစီမွ ဆုိတဲ့ ေခတ္မဟုတ္တာေတာ့ သတိထားရမယ္။

No comments:


View My Stats