ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

12/16/09

တပ္မေတာ္သားေတြ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနၿပီလား

လူတုိင္းလြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးလုိ႔ရတယ္လုိ႔ ဆုိၿပီး...တကယ္တန္းေဆြးေႏြးဖုိ႔ သူတုိ႔ေပးတဲ့ဖုန္္းနံပါတ္ကုိ ဆက္ေတာ့ တလြဲ။ သူတုိ႔ ႀကိဳက္ရာ ေဆြးေႏြးေစတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆-ရက္ေန႔အစီအစဥ္းမႈးနဲ႔တကြ အားလုံးဟာ နအဖ လုိပဲ ကုိယ္ႀကိဳက္ရာ ေခၚေစတယ္။ ဘာလဲကြ ဘီဘီစီ။

တခါမွမလုပ္ဘူးလို႔ စမ္းၾကည့္တယ္...။ အခုေတာ့ ေတြ႔ပါၿပီ...။

ငါးခါမက ေခၚတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲသာပီးသြားတယ္။ ကုိယ့္အတြက္ ခြင့္မျပဳဘူး။ သူတုိ႔အႀကိဳက္လုပ္ေစတယ္။ ေၾကျငာတုံးက တုိက္ရုိက္ဆုိပီး။ အခုေတာ့ ေစာက္တလြဲ။ သူတုိ႔တင္တဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေမးတာက တျခားစီ။

ေစာက္ရူးေတြ။ စတာလင္ေပါင္တစ္ရက္စာ ရဖုိ႔ေလာက္ စဥ္းစားေနလားမသိဘူး။ ကုိရင္ေမာင္အသံ လည္းၾကားရတယ္။

ေခါင္းစဥ္က...ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြထားစရာမရွိခ်မ္းသာတယ္။ ေအာက္ေျခေတြငတ္ေနတယ္။ ဒါကုိ ေဆြးေႏြးတာ။ တကယ္တမ္းလုပ္ေတာ့ တလြဲ။

လီးပဲ...ဘီဘီစီ..ျမန္မာပုိင္း..

2009 .ဒီဇင္ဘာလ ၁၆-ရက္ေန႔ညပုိင္းအစီအစဥ္ကုိေျပာတာပါ။

ျမန္မာျပည္က တပ္မေတာ္သားေတြလည္းမပါ။

ရွစ္ေစာက္ေရးမပါတဲ့အစီအစဥ္...။

လီးပဲ...အာလုံးကုိ။

အစီအစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲကုိဦးေဆာင္သူေတြကုိ အထူးသျဖင့္ ဆဲတယ္။ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီးေစာင့္တာ အလကားပဲ။

No comments:


View My Stats