ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/23/10

မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။

တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ သတင္းကုိရေအာင္ လုိက္ႏုိင္တဲ့ ျပည္ပအေျခစုိက္သတင္း ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဘေလာ့ဂ္မ်ားအားေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႔ရသည္။

၁။ ဘီဘီစီသတင္းေထာက္ဦးသန္႔(စံခလပူရီ)
၂။ Mizzima
၃။ ရုိးမ ၃ သတင္းဌာန
၄။ DAB
၅။ နစ္ေနမန္း
၆။ We Fight We Win
၇။ State Technical University (ေမာ္စကုိ) မွ ေက်ာင္းသားမ်ား

အထက္ပါ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအားအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာလုိပါသည္။ က်ေနာ္မေတြ႔ရေသာ တခ်ဳိ ႔ အခ်က္အလက္မ်ားက်န္ရွိေကာင္းက်န္ရွိႏုိင္ပါသည္။ က်ေနာ့္ရဲ ႔အားနည္းခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း..။ ဆက္လက္၍လည္း က်ဳိးစားေပးၾကပါလုိ႔ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ဦးသန္႔(စံခလပူရီ) အား သတင္းေထာက္ဆုိင္ရာ ထူးခႊ်န္ဆု (၂၀၁၀) က်ေနာ့္ ဘေလာဂ္မွ ဂုဏ္ျပဳပါသည္။ ဦးသန္႔အိမ္သုိ႔ ထုိဆုအားတုိက္ရုိက္ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္သည္။

ဘုန္းေက်ာ္(လူ႔ေဘာင္ခ်စ္)

No comments:


View My Stats