ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/12/10

ကူိယ္ပိုင္အေတြးအေခၚ

ကုိယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရးအျမင္

ကိုယ္ပိုင္ႏုိင္ငံေရးအျမင္မရွိရင္ ေတာ္လွန္တာမလုပ္နဲ႔...ႏုိင္ငံေရးမလုပ္နဲ႔....။

ကုိယ္ပုိင္ဆုိတာ မိမိေခါင္းကထြက္လာတဲ့ အျမင္ျဖစ္တယ္..။ ဘ၀အေတြ႔အႀကဳံ၊ ေလ့လာေရး၊ စူးစမ္းမႈ အရအလုိအေလွ်ာက္ အုံးေႏွာက္ထဲေရာက္လာတဲ့အရာျဖစ္တယ္။

ႏုိင္ငံေရးလုပ္တဲ့သူတုိင္းဟာ ကိုယ္ပုိင္အယူအဆ ရွိရမယ္။ မရွိရင္ ဒီေကာင္ဟာ ခေလးပဲ..။ သူမ်ားေနာက္လုိက္ပဲျဖစ္မယ္။ အသက္အရြယ္ရလာေလ ပုိၿပီးေတာ့ ကုိယ္ပုိင္ႏုိင္ငံေရးအျမင္ရွိရမယ္။ ကိုယ္ပုိင္အသိနဲ႔ ဘ၀ကုိေရွ ႔ဆက္တက္ရမယ္။ ဒါမွမရွိရင္ လူျဖစ္ပီး လူလုိမက်င့္ေတာ့ဘူး။ လူလုိက်င့္ရမယ္ဆုိတာ အုံးႏွာက္နဲ႔ဆင္ျခင္ရတာကုိေျပာတာ။ Animal မွာ အုံးေႏွာက္ရွိတယ္။ မဖြံၿဖိဳးဘူး။ လူက လူဆုိေတာ့ လူနဲ႔တူေအာင္ ေခါင္းကို သုံးရတယ္။

ႏုိင္ငံေရးမွာ ဘယ္အရာမွ ပုံေသမရွိဘူး။ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ရွိတယ္။ ဒါကုိနားမလည္ရင္ ႏုိင္ငံေရးမလုပ္နဲ႔...။ ေဘးက ေျပာတာကုိနားေရာင္ေနရင္ သူမ်ားေျခေထာက္ေပၚမွာ ေနတဲ့လူပဲ...။ ဒါနဲ႔ပက္သက္ၿပီး လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ား လိုက္လုပ္ၾကတယ္..။ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ပါ..။ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္ရွာစားရတယ္။ ငတ္ေနရင္ ခဏေတာ့ေၾကြးမယ္။ ေရရွည္ဘယ္သူမွ မသထာဘူး။ ဒါကုိ သိရင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာဘယ္လုိလုပ္ရမလဲသိတယ္။

တေန႔မွာ ဒီလူက ဒါေျပာ။ ေနာက္ေန႔မွာ ဟုိလူကဒါေျပာ။ ဒါေတြကုိေရာင္ေနရင္ ခင္ဗ်ား..အုံးေႏွာက္မရွိတာပဲ...။ ဘယ္ေတာ့မွ ေလာကႀကီးဟာ တည္ၿငိမ္မေနဘူး။ အၿမဲေျပာင္းေနတယ္္။

ကုိယ့္အုံးေႏွာက္ကုိ ကုိယ္သုံးပါ...။

မင္း..ငတ္ေနရင္...မင္းပဲရွာစားရမွာ...။

No comments:


View My Stats