ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

2/10/10

အရမ္းငတ္ရင္ သတ္ေတာ့မွာ....


ငတ္ေနၿပီ...ငတ္ေနၿပီ...အားလုံးငတ္ေနၿပီ...။
ဘယ္သူမွေတာ့ အငတ္ခံၿပီး အေသမခံဘူး။ စစ္သားေတြလည္းငတ္ကုန္ၿပီ။ 
အရပ္သားေတြလည္းငတ္ကုန္ၿပီ။
လႈိင္သာယာက ဆႏၵျပအလုပ္သမားေတြကုိ ေထာက္ခံၾကစုိ႔။
အရမ္းငတ္ေနတဲ့အခါမွာ ျပန္ခ်ဖုိ႔လုပ္ေတာ့မယ္။
စစ္အာဏာရွင္ေတြအတြက္ ေျပးစရာေျမ မရွိေစရဘူး။

No comments:


View My Stats