ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/30/10

2010-အထူးထုတ္ ABC ဂ်ာနယ္ ထြက္ၿပီ...


April လထုတ္ေအဘီစီဂ်ာနယ္ရဲ ႔မ်က္ႏွာဖုံး ျဖစ္ပါတယ္။ 
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေအဘီစီက လုံး၀စိန္ေခၚပါတယ္။
၂၀၁၀ ဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ သူ႔အေပါင္းအပါေတြနိဂုံးခ်ဳပ္မဲ့ႏွစ္ျဖစ္ေစသား....။

ၾသစေတ်းလ်ႏုိင္ငံ နဲ႔ မေလးရွားႏုိင္ငံတလႊားမွာရွိတဲ့ ျမန္မာဆုိင္ေတြမွာ ၁-ရက္ေန႔မွစတင္၍၀ယ္ယူအားေပးႏုိင္ပါၿပီ..။

No comments:


View My Stats