ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/1/10


က်ေနာ္တုိ႔ဘယ္ေလာက္ပဲေျပာေျပာဆုိဆုိ..တဦးနဲ႔တဦး စိတ္မနာပဲ က်ေနာ္တုိ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကပီ။ ျဖတ္သန္းေနၾကဆဲ။ က်ေနာ္ခ်စ္တယ္။ အားလုံးကို။ လူေတြေသရင္ ေနာက္ဆုံး ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ပဲေသခ်င္တယ္ဗ်ာ။ ကိုၿငိမ္း အသုဘကုိ ပုိ႔ေဆာင္တဲ့လူေတြအားလုံး ကုိၿငိမ္းလိုစိတ္ဓာတ္ထားႏုိင္မယ္လုိ႔ယုံၾကည့္ပါတယ္။ ဘ၀ဆုိတာဒါဘဲ။ ဘာမွမဟုတ္ဘူး။ မေသခင္မွာ က်ေနာ္ စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္တယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ္လည္း ဘယ္ေတာ့ ေသမလဲမသိဘူး။ က်ေနာ္မေသခင္ တုိင္းျပည္ကုိ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ခ်င္ၿပီ။ ဒါကုိေတြ႔ခ်င္တယ္။

No comments:


View My Stats