ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/6/10

သူရဲေကာင္း ဗုိလ္မႈး စုိင္းသိန္း၀င္း အားဂုဏ္ျပဳပါသည္


သူသည္ ရဲသည္။ သတၱိရွိသည္။ စိတ္ထားမြန္ျမတ္သည္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူကုိ ဘယ္ေတာ့မွသစၥာေဖာက္သူမဟုတ္။ သူ႔ေၾကာင့္ အႏုျမဴစီမံကိန္းလွ်ဴိ ႔၀ွက္ခ်က္ေတြေပၚခဲ့ၿပီ။ သူ႔လုိလူမ်ဳိး စစ္တပ္ထဲတြင္ ေထာင္ေသာင္းမကရွိသည္။ က်ေနာ္ ဗုိလ္မႈး စုိင္းသိန္း၀င္းကုိ သူရဲေကာင္းအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဗိုလ္မႈး နဲ႔ပက္သက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔လုံး၀အျပည့္အ၀ေထာက္ခံသည္။

သန္းေရႊ ႏွင့္ အေပါင္းအပါေတြကုိ သတ္ျပစ္ၾကပါစုိ႔....

No comments:


View My Stats