ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/15/10

ေစာက္သုံးမက်တဲ့ဗမာေတြကြာ...

ငါ...-ုိးမသားေတြ ေစာက္ခြက္က ငတ္ေနတုန္းကတမ်ဳိး၊ ဒုကၡေရာက္ေတာ့တမ်ဳိး၊ ထမင္း၀ေတာ့တမ်ဳိး၊ -ီးလုိပဲ။

No comments:


View My Stats