ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/22/10

၀ုိင္၊ ဘီယာ


  ၾသစေတ်းလ်မွာ ေနတဲ့လူတုိင္း ဒီလုိမ်ဳိး၀က္ရုိးကိုက္၊ ကြန္ျပဴတာေရွ ႔ထုိင္ၿပီး ဘီယာေလးေမာ့။ ဂ်ီေတာ့နဲ႔ပြား။ အင္တာနက္ကအာ။ ဟုိေရးဒီေရးလုပ္။ အလုပ္ပိတ္တိုင္း ဒီလုိအပမ္းေျဖရင္း အျမည္းလုပ္ရပါတယ္။ အား,မက်ပါနဲ႔။ အထီးက်န္ဆန္တာေၾကာင့္ ဒီလုိအေျခအေနျဖစ္ေနတာပါ။ တတိယႏုိင္ငံက လူေတြအားလုံးဒီလုိပါပဲ။ ေရႊဗမာေတြကုိ ေျပာတာပါ။ ေန႔တုိင္းဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးကုိ တတိယႏုိင္ငံက လူေတြရင္ဆုိင္ရပါတယ္။
ကြန္ျပဴတာတစ္လုံး၊ ဟန္နီကယ္တစ္လုံး၊ ၀က္ရုိးတစ္ေခ်ာင္း
ေဒၚလာ တစ္ေထာင္တန္ ၀ုိင္ေသာက္ခ်င္တယ္
ဟန္နီကယ္သြား၀ယ္ရင္း ေဒၚလာ ၁၀၀၀ တန္၀ုိင္ေတြ႔လုိ ဓာတ္ပုံရုိက္ယူလာပါတယ္။ လူျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ၁၀၀၀ တန္၀ုိင္ကုိ တစ္ခါေလာက္ မေသာက္သင့္ဘူးလား။

No comments:


View My Stats