ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

8/7/10

၂၂-ေျမာက္ ၈၈၈၈ ေလးလုံးဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း(Perth)

ၾသစေတ်းလ်ႏုိင္ငံ Perth မွာ ၂၂-ႏွစ္ေျမာက္ရွစ္ေလးလုံးေအာက္ေမ့ဖြယ္အျဖစ္ အခမ္းအနား၊ တရားနာႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲကုိယေန႔တြင္ ျပလုပ္ခဲ့သည္။ Perth ၿမိဳ ႔ေရာက္ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၀င္မ်ား၊ ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေရးကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးၾကေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။
ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ စီစဥ္သူမ်ား (ဓာတ္ပုံ ဘုန္းေက်ာ္-လူ႔ေဘာင္ခ်စ္)
တရားနာေရစက္ခ်စဥ္ (ဓာတ္ပုံ ဘုန္းေက်ာ္-လူ႔ေဘာင္ခ်စ္)
ဆရာေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔ ဓာတ္ပုံ (ဘုန္းေက်ာ္-လူ႔ေဘာင္ခ်စ္)
ေဒၚနန္းၾကာျမင့္(ဓာတ္ပုံ ဘုန္းေက်ာ္-လူ႔ေဘာင္ခ်စ္)
ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္း ကုိေအာင္ႀကီး(ဓာတ္ပုံ ဘုန္းေက်ာ္-လူ႔ေဘာင္ခ်စ္)
ကုိဖုိးေထြး(ဓာတ္ပုံ ဘုန္းေက်ာ္-လူ႔ေဘာင္ခ်စ္)
ကုိသီဟေရႊ(ဓာတ္ပုံ ဘုန္းေက်ာ္-လူ႔ေဘာင္ခ်စ္)
ကုိသိန္းလြင္(ဓာတ္ပုံ ဘုန္းေက်ာ္-လူ႔ေဘာင္ခ်စ္)
Type your summary here. Type the rest of your post here.

No comments:


View My Stats