ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/17/10

ဒုကၡသည္ လိမ္စားသူေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္မယ္

ၾသစေတ်းလ်ႏုိင္ငံကေန ဒုကၡသည္ေတြကုိ ထုိင္း၊ မေလး၊ အိႏၵယႏုိင္ငံတုိ႔ကေန ေခၚပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးဒုကၡသည္ေတြရွိပါတယ္။

အစုိးရက လူသားခ်င္းစာနာမႈနဲ႔ အခမဲ့ေခၚယူေပးပါတယ္။ ဒီလုိေခၚတဲ့ေနရာမွာ စပြန္စာေပးသူမ်ားဟာ ၾသစေတ်းလ်ႏုိင္ငံမွာ တရား၀င္ေနထုိင္ခြင့္ Permanent Resident ျဖစ္ရပါ့မယ္။ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အဖြဲ႔အစည္းေသာ္လည္းေကာ္း ဒုကၡသည္ေတြကုိ စပြန္စာေပးႏုိင္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္တစ္ေယာက္က အနည္းဆုံး UNHCR က ဒုကၡသည္တစ္ေယာက္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းေတာ့ ခံရပါ့မယ္။ ဒီအေျခအေနဆုိ ၾသစေတ်းလ်ႏုိင္ငံကေန ေခၚပါတယ္။ ျဖည့္ရမဲ့ေဖာင္ကေတာ့ ၈၄၂ နဲ႔ ၆၈၁ ေဖာင္ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ဒီေနရာမွာ လုပ္စား၊ လူလိမ္ေတြ ဒီအခြင့္အေရးခုတုံးလုပ္ၿပီး အျမတ္ထုတ္ေနတာရွိပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ Perth ၿမိဳ ႔မွာ ဒုကၡသည္ေတြကုိ ကူညီဖုိ႔ဆုိၿပီး အဖြဲ႔အစည္းေတြဖြဲ႔ ၿပီးေတာ့ နယ္စပ္က ဒုကၡသည္ေတြကုိ ၾသစေတ်းလ်အေရာက္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ေပးရင္ေခၚမယ္။ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ေပးခအပါအ၀င္ေပါ့။ ဘာညာ..လုပ္စားတာရွိပါတယ္။ နာမည္ေတာ့ ဒီေနရာမွာမေျပာခ်င္ပါဘူး။

တကယ္တမ္းဒီလူေတြလုပ္ရတာက ေဖာင္ျဖည့္ၿပီး သံရုံးတင္တဲ့ ကိစၥပဲရွိပါတယ္။ ဒါကုိ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ဆုိေတာ့။ စီးပြားျဖစ္လုပ္စားေနတာ မေကာင္းပါဘူး။ နယ္စပ္က Camp ေတြထဲမွာလည္း ဒီသတင္းက ထြက္ေနၿပီ။ ဒုကၡသည္စခန္းက တခ်ဳိ ႔လူေတြက ပုိက္ဆံခ်မ္းသာၿပီး တတိယႏုိင္ငံကုိထြက္ဖုိ႔ လာတဲ့လူေတြပါ။ သူတုိ႔က ဒီလုိအခြင့္အေရးကုိ သုံးပါတယ္။

Perth မွာ ဒီလုိအလုပ္ခံရတဲ့လူေတြေရာက္တာ ရွိပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး နယ္စပ္က Camp ေတြအထဲကုိ စာရင္းေပါင္က္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ဆုိတာလည္းရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကုိ သိသေလာက္ေရးခဲ့ၾကပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ Immigration နဲ႔ေတြ႔ရင္ ေျပာျပပါ့မယ္။ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ပါ့မယ္။

ဒုကၡသည္ေတြကုိ လူေမွာင္ခုိကူးတာ လုံး၀လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာ လူလိမ္၊သူခုိးေတြႀကီးပဲလုိ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံသားေတြေျပာၾကတာျဖစ္လိမ့္မယ္။

No comments:


View My Stats