ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/6/10

ရခုိင္ေတာ္လွန္ေရးသီခ်င္း

ယခုေတးသီခ်င္းသည္ ႏုိ႔ဖုိးဒုကၡသည္စခန္း (မဲ့ေဆာက္အနီး) တြင္ ရုိက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္သီခ်င္းျဖစ္ပါသည္။ ေပးပို႔သူ လိစ္ ဂတ္တာတီးခတ္သူ ကိုေထြးအားအထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းေျပာခ်င္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ပါေစဗ်ာ..။ တီးခတ္သူ၊ သီဆုိသူ၊ ရုိက္ကူးသူအားလုံးသည္ စစ္အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းမႈ ႔ေၾကာင့္ ႏုိ႔ဘုိးဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ခုိလႈံေနရျခင္းျဖစ္သည္။

အႏုပညာကိစၥ ဆက္သြယ္ရန္... ကုိေထြး (shwehtwe50@gmail.com)

No comments:


View My Stats