ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/25/10

ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံ

ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပျပဳလုပ္မဲ့အစီအစဥ္နဲ႔ဆုိရင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းႏုိင္ပါလိ့မယ္။ ဒီနည္းလမ္းသာလွ်င္ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျပည္သူမ်ား၊ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေထာက္ခံၾကမည္ဆုိလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႔လုိခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ အခ်ိန္တုိတုိတြင္းတြင္း ေရာက္ရွိပါလိ့မည္။

ဒုတယ ပင္လုံညီလာခံ ေခၚၿပီး လက္မွတ္ထုိးၿပီးပီပဲ ထားပါစုိ႔။ လက္မွတ္ထုိးၿပီးရင္ တကယ္ေကာ က်ေနာ္တုိ႔လုိခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ေရာက္ၿပီလား။ အစုိးရတစ္ရပ္ေျပာင္းၿပီလား။ လက္မွတ္ထုိးတာေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ သိတ္မမုိက္ဘူး။

မထုိးခင္မွာ အားလုံးေထာင္ထဲ ျပန္၀င္သြားရင္လည္း ဒုကၡ။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ ေခတ္တုံးက လက္မွတ္ထုိးၿပီး အဂၤလိပ္ဆီကုိ တင္ျပ၊ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တယ္။ အခု ဒုတိယပင္လုံညီလာခံမွာလက္မွတ္ထုိး နအဖကို တင္ျပ၊ နအဖကပယ္ခ်တဲ့ထုံးစံရွိေနတာကုိ အားလုံးသိပါတယ္။

ဒုတိယပင္လုံညီလာခံမွာ ၾကားျဖတ္အစုိးရတစ္ရပ္ဖြဲ႔ဖုိ႔ လက္မွတ္ထုိးၾကရင္ အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ပါလိ့မယ္။

No comments:


View My Stats