ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/31/10

သန္းေရႊေခတ္ကုန္ၿပီ

ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ဆုိၿပီး ၈၈ ပီးမွာ တက္လာတယ္။ ၁၀-ႏွစ္ၾကာၿပီးေတ့ာ-

ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးေကာင္စီလုိ႔ဆုိၿပီး ေျပာင္းတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ၁၀-ႏွစ္ၾကာၿပီးေတာ့

ႀကံ့ခုိင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအစုိးရဆုိၿပီး ေျပာင္းမယ္...။

ဒီေနရာမွာ ေမးခြန္းရွိတယ္....

ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ခဲ့လား...

ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာခဲ့လား...

ဒါတင္မကဘူး...

ျမန္မာျပည္...ၿငိမ္၀ပ္၊ ေအးခ်မ္းတာကုိ ႀကံ့ခုိင္ေအာင္တည္ေဆာက္မယ္...။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ ႔အေတြးအယူကုိေပါ့။

ဘယ္ေလာက္ႀကံ့ခုိင္မလဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္..။

စကားလုံးေတြက သူတုိ႔ရဲ ႔စိတ္ကုိ ျပေနတယ္...။

No comments:


View My Stats