ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/26/10

မင္းသက္မြန္ (ႏွစ္လုံးဒုိင္) ႏုိ႔ဘုိးဒုကၡသည္စခန္း (မဲ့ေဆာက္)

မင္းသက္မြန္

အမည္ မင္းသက္မြန္
အသက္ ၂၅
အလုပ္အကုိင္ ႏွစ္လုံးထီ(ဒုိင္)
ေနရပ္ ႏုိ႔ဘုိးဒုကၡသည္စခန္း (မဲ့ေဆာက္)
လူမ်ဳိး မြန္

ဒုကၡသည္အျဖစ္ ႏုိ႔ဘုိးဒုကၡသည္စခန္းကုိ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေရာက္ရွိခဲ့တယ္။ ဒုကၡသည္ စခန္းထဲမွာ ခုိလႈံရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ တတိယႏုိင္ငံတခုခုကို ထြက္ရန္ျဖစ္တယ္။ ဒုကၡသည္အတုတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။

ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာ အႀကီးအက်ယ္ ေလာင္းကစားဒုိင္ကိုင္တယ္။ မႈးယစ္ေဆး၀ါး နဲ႔ တရားမ၀င္အလုပ္မ်ဳိးစုံလုပ္တယ္။

ေငြရရင္ ဘာမဆုိလုပ္သူျဖစ္တယ္။

စခန္းအာဏာပုိင္ျဖစ္တဲ့ ထုိင္းတပ္ေတြနဲ႔ေပါးၿပီး ဒုကၡသည္ေတြကုိ လူမိုက္လုပ္ေနသူျဖစ္တယ္။

လူမုိက္ဂုိဏ္းတခုလုိ သူကဦးေဆာင္ၿပီး ေငြနဲ႔အႏုိင္က်င့္ေနတယ္။

---------------------------------

ႏုိ႔ဘုိးမွ ဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသမီးေပးစာ.....

သူက ကန္ ့ထဲမွာေလာင္းကစားေတြကို ဦးေဆာင္လုပ္တယ္။ မိန္းကေလးေတြကိုလည္း ဘတ္ ၃၀၀၀ ေပးရင္ႀကိဳက္တဲ့လူကိုလုပ္လို ့ ့ရတယ္ဆုိတာမ်ိဳးေတြေျပာတယ္။

သူက ဘန္ေကာက္မွာအလုပ္လုပ္တယ္ ကန္႔ထဲကုိ မ၀င္ခင္မွာ။

သူက သူမ်ားမိန္းမကိုယူထားတာ၊ ေမာ္လျမိဳင္က၊ မြန္လူမ်ိဳး၊ ကန္ ့ထဲမွာ သူမ်ားမိန္းမနဲ ့ယူထားတာ။ အဲဒီေယာက္်ားကအေမရိကားမွာရွိတယ္။ နာမည္က ကိုစုိးမင္း။

သူ ့မိန္းမက ဘန္ေကာက္မွာယူအန္ အန္အိုင္ရွိတယ္။ ႏုိ႔ဘုိးမွာေတာ့ေတာ့ လူသစ္ပဲ။ ေရာက္တာက ၂၀၀၆-ခုႏွစ္ ထဲမွာပဲ။
အန္ပီအို ေပးျပီး လပိုင္းေလာက္ပဲ ေနာက္က်ျပီး၀င္လာတာေလ။ ႏွစ္လုံးထီကုိင္ဖုိ႔အတြက္ သူ ့မိန္းမေယာက်္ားကပို ့ ့ေပးတယ္။ ဒီလူက အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ။

No comments:


View My Stats