ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/21/10

Perth တြင္ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္မည္

Amnestry International မွ ဦးစီး၍ ျမန္မာျပည္လႊတ္ေျမာက္ေရး မီးထြန္းပြဲကို Perth တြင္က်င္းပမည္။

ေနရာ။ ။ The Matilda Bay foreshore

အခ်ိန္။ ။ Monday 25 October at 6pm

ဆက္သြယ္ရန္ ။ Jill Downard
Community Campaigner WA

Amnesty International Australia
Suite 70 Plaistowe Mews
West Perth WA 6005
Phone: 08 9476 4802
Mobile: 0431 489 175
Fax: 08 9476 4801
Email: jill.downard@amnesty.org.au
www.amnesty.org.au


Hi everyone,

To thank everyone for their fabulous activism so far this year, and as a fun chance to take action on Amnesty's campaign for the 3 Freedoms in Burma, we'd like to invite you to "Shine a Light for Burma" and celebrate with some creative photo action-taking and a lovely picnic down at the Matilda Bay foreshore. We'll have some pizza and as the sun goes down, we'll have sparklers and glow sticks, and use them to write words of hope for the thousands of political prisoners behind bars in Burma. We'll use slow shutter photography to capture the words, and Artillery will use the photos as part of their event promotions. So come on down, and SHINE A LIGHT FOR BURMA! It's a great chance to catch up and have some fun on a lovely Monday night :)

Details are: Monday 25 October at 6pm. We'll be playing with some sparklers and slow capture camera lenses to take some exciting creative photos to raise awareness about freedoms in Burma. Please RSVP to jill.downard@amnesty.org.au, so that I know how much food we'll require.

What is Amnesty doing with regard to Burma? As you may know, Burma is holding it's first democratic election in 20 years. Amnesty is campaigning to defend the freedoms of association, expression, and assembly in Burma, and asking that Burma release its thousands of political prisoners that are currently behind bars for their activism and opposition to the regime.

All are welcome, so please feel free to forward this along to whoever you think will be interested. I hope you can make it!
Cheers,

Jill Downard
Community Campaigner WA

Amnesty International Australia
Suite 70 Plaistowe Mews
West Perth WA 6005
Phone: 08 9476 4802
Mobile: 0431 489 175
Fax: 08 9476 4801
Email: jill.downard@amnesty.org.au
www.amnesty.org.au

No comments:


View My Stats