ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/3/10

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး အလုပ္လုပ္တာ ဒါလား

အားပါးပါး ေတာ္ေတာ္ ေလးတာပဲ..

ေဟ့ေရာင္.. ေလွေပၚကေစာ္ေလးက ေတာ္ေတာ္လန္းတယ္..အိမ္ကဟာနဲ႔ေတာ့ျခားစီပဲ

ေတာ္တာ္ျမင့္တာပဲ...ျပဳတ္က်ရင္ေတာ့ အေသပဲ
Type your summary here. Type the rest of your post here.

No comments:


View My Stats