ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/5/10

ဗဟု ၁၄ ေဆြးေႏြးၿပီပန္းပု...အဲေလေယာင္လုိ႔.. ဗဟု အဖြဲ႔မွ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ပညာရွင္ေတြရႈ ့ေထာက္မွ ေဆြးေႏြးေနပုံျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေတြေဆြးေႏြးလဲဆုိေတာ့ဗ်ာ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာဆုိရင္ TV ကေနေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေနခိ်န္မွာ ဘယ္ပါတီက မဲဆႏၵနယ္ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္သူက ႏုိင္သြားၿပီ၊ တစ္စုံလုံးမွာ ဘယ္ေလာက္ႏုိင္မလဲ စသျဖင့္ကုိ အခ်က္အလက္နဲ႔ တြက္ခ်က္တဲ့ ပုံစံျဖစ္ပါတယ္။ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့အထိ ေဆြးေႏြးအုံးမယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

သူတုိ႔အလုပ္က ရႊီးလုိ႔မရပါဘူး။ ကိန္းဂဏန္း၊ ပုဇြန္ေတြနဲ႔ တြက္ခ်က္ရတာဆုိေတာ့ အရမ္းခက္ပါတယ္။ မလုပ္ခင္မွာ ေလ့လာမႈအရမ္းလုပ္ရတယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုိေအာင္ႏုိင္ဦး ေရာခ်ေနတာေတာ့ မေကာင္းဘူးေလ။

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူအားလုံးက အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ တကၠသုိလ္ႀကီးေတြကေန အဆင့္ျမင့္ပညာေတြကုိ ရရွိထားခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံတဲ့လူေတြျဖစ္ပါတယ္။

သူတုိ႔အယူအဆကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ဘဲဥ တစ္လုံးေပါ့။ ဘဲဥကုိ ခြဲၿပီး တစျခင္း တလႊာျခင္း ႏႊာၿပီး စားေပါ့။ တခိ်န္က်ရင္ေတာ့ ကုန္သြားႏုိင္တယ္ေပါ့လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္...အခုေတာ့ သူတုိ႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဘာေတြေဆြးေႏြးလဲဆုိတာ နားေထာင္ၾကည့္။ သုံးသပ္ၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ...။

No comments:


View My Stats