ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/2/10

ဆန္ဖရန္စစၥကုိမွ ၂၀၁၀-ေရြးေကာက္ပြဲအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ

ေအာက္တုိဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆန္ဖရန္စစ္ၥကုိၿမိဳ ့တြင္ ၂၀၁၀-ေရြးေကာက္ပြဲအားဆႏၵျပေနၾကပုံျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ရဲေဘာ္ ေက်ာ္ႏုိင္လည္း ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္ 

No comments:


View My Stats