ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/9/10

အဘြားစန္း (NLD) ႏွင့္ မအိေရႊစင္ (NLD) တုိ႔မွ မဲ့ေဆာက္ေရာက္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား အကူအညီေပးစဥ္

အဘြားစန္း (NLD) ႏွင့္ မအိေရႊစင္ (NLD) တုိ႔မွ မဲ့ေဆာက္ေရာက္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား အကူအညီေပးစဥ္

အဘြားစန္း (NLD) ႏွင့္ မအိေရႊစင္ (NLD) တုိ႔မွ မဲ့ေဆာက္ေရာက္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား အကူအညီေပးစဥ္

တကယ္ေလးစားအတုယူဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အဘြားစန္း ႏွင့္ မအိေရႊစင္တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔ေခၽြနည္းစာမွ ယခုလုိ ကူညီ၊ လွဴဒါန္းတာဟာ တကယ္မြန္ျမတ္လွပါတယ္။ ေလးစားမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္။

တကယ္လည္း အာ, တကယ္လည္း ပါ, တဲ့ ျပည္ပေရာက္ အမ်ဳိးသမီးႏုိင္ငံေရးသမားေတြျဖစ္ပါတယ္။

သူတုိ႔က ၁၉၈၈-ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ေထာင္က်ၿပီး ႏုိင္ငံေရးလုပ္တဲ့သူေတြပါ။ အဘြားစန္း သမုိင္းကေတာ့ ႀကီးလြန္းအားႀကီးလို႔ ဖတ္လို႔ေတာင္ မႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ေျပာရင္း ေမာတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဘြားစန္းသမုိင္းကုိသိခ်င္ရင္ သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းကုိေမးၾကည့္ပါ...ဟဲ..ဟဲ..။

Source... http://www.laminkhinkhin.blogspot.com/

No comments:


View My Stats