ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

12/7/10

ထုိင္းခရီးစဥ္မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား

ABSDF တပ္ရင္းတစ္(သုံးဆူ) မွ ရဲေဘာ္တစ္ဦး တီထြင္သည့္ အိမ္လုပ္ေသနတ္။ တစ္လက္ကုိ ဘတ္ငါးရာတန္သည္။ လုိခ်င္ရင္ေျပာပါ။

က်ေနာ္လည္း အားက်မခံ ဒီေသနတ္နဲ႔ ဒီလုိ...၀င့္ၾကြားေပါ့။

ရာဘာၿခံထဲက ေရာ္ဘဲႀကီးေတြႏွင့္

ဘုရားသုံးဆူမွာ တိုက္ဖို႔သြားတာေတာ့မဟုတ္ပါ။ အိမ္မွာပဲ အုိး,တုိက္ပါတယ္။
Type your summary here. Type the rest of your post here.

No comments:


View My Stats