ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

2/19/11

အထူးလွ်ိဳ ့၀ွက္ေၾကးနန္း

အထူးေၾကးနန္း

ပ-ဘက
လ-မုိးသီးဇြန္

လက္ရွိ တပ္မေတာ္အတြင္း ခြက္ေစာင္းခုတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ငါတုိ႔အျပင္အဆင္ေကာင္း ေကာင္းေကာင္းလုပ္ရမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေမရိကမွာ ဆူရွီမ်ားမ်ားစားထားပါ။ အားရွိမွ အီးရွိမယ္။

အေမရိကမွာရွိတဲ့ ေအဘီေရာ္ဘဲေဟာင္း ေတြကိုအရက္အရမ္းမေသာက္ခုိင္းပါနဲ႔။ မႈးၿပီး ေစာေစာေသသြားရင္ ရန္ကုန္မွာ ျပန္မေသာက္ႏုိင္ပဲျဖစ္လိမ့္မည္။ ေမာင္ရင္ အေနနဲ႔ အင္တာနက္က မ်ားမ်ားအာတာ ေလွ်ာ့ပါ။ ျပည္တြင္း NLD ကုိ လိုအပ္တဲ့အကူအညီေပးပါ။

သန္းေရႊအုပ္စုကြဲသြားရင္ ေမာင္ရင္အာဏာယူဖုိ႔ ျပင္ဆင္ပါ။ အနည္းဆုံး ရပ္ကြက္ ဥကၠဌေလာက္ေတာ့ ရေအာင္ယူပါ။

ပ-ဘက
လ- လြဏ္းေဆြ

ေလွ်ာ့ေသာက္၊ ေရွရွည္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမဲ့ ေသာက္နည္းေသာက္ဟန္၊ ဆြနည္းဆြဟန္ျပဳ လုပ္ပါ။ သန္းေရႊအုပ္စုကို ဘေလာ့ဂ္အခၽြန္နဲ႔မ်ားမ်ားထုိးေပး။ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံအရ ျပန္စားေရး ၀န္ႀကီးေနရာအမ်ားအျပားရွိတယ္။ ဘေလာ့ဂ္ဂါအျဖစ္ကေန ျပန္စားေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔မယ္။

ရူးတူးတူးေပါေၾကာင္ေၾကာင္ မျဖစ္ေအာင္ဂရုစုိက္။ ဒါ့ေၾကာင့္တေန႔ ဒုိက္သုံးခါထုိးပါ။ မိန္းမအသစ္ယူ လွ်င္ပုိၿပီးေကာင္းမည္။ ညတုိင္းဒုိက္ထုိးႏုိင္ေအာင္ မိန္းမအသစ္ယူပါ။ က်န္းမာသန္းစြမ္းေစရန္ေလာက္ေခါင္မ်ားမ်ားခ်ပါ။

ေလာက္ေခါင္=ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ေတာအရက္
ဘက=ဘုန္းေက်ာ္
၁၉-၂-၂၀၁၁ နံနက္ ၁၀-နာရီ
www.phonekyaw.blogspot.com

No comments:


View My Stats