ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

4/18/11

မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ ကြန္ယက္အဖြဲ႔ကုိေထာက္ခံတယ္

ယခုလုိဖြဲ႔စည္းခဲ့တာကို လုံး၀ေထာက္ခံတယ္။ အားရတယ္။ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ေတြကသာ တကယ္လက္ရဲဇက္ရဲျဖစ္တာမို႔ ေနာက္ကြယ္ကထိန္းတဲ့လူႀကီးမ်ား အေနနဲ႔ႏုိင္ငံေရး သတိမ်ားမ်ား ရွိၾကပါလုိ႔ေျပာခ်င္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးသတိဆုိတာက ကုိယ္ဘာဘဲလုပ္လုပ္ တုိင္းျပည္ရဲ  ့အာဏာကုိျပည္သူ ့ လက္ထဲေရာက္ရွိေရးနဲ႔၊ တပ္မေတာ္ကုိ ခုတုံးလုပ္ၿပီး ကုိယ္က်ဳိးရွာတဲ့စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ထုိက္သင့္တဲ့အျပစ္ေပးေရးျဖစ္တယ္။ ဒါကိုအဓိကအာရုံစိုက္ၿပီး သတိႀကီးႀကီးနဲ႔လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ယခုလုိအေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ လူေတြအားလုံးကုိ အထူးဂုဏ္ယူေလးစားေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။ တေန႔ေတာ့ တပ္မေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္တပ္သားမ်ားအားလုံး ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား ဒုကၡေတြၾကားကေန လႊတ္ကင္းရေစမယ္။

No comments:


View My Stats