ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/1/11

ေဒါ္စုဟာ အေတြးအေခါ္ပညာ၇ွင္လုိလုိ တ၇ားသမားလုိလုိ ျဖစ္လာေနၿပီ

ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၇ဲ ့ျပည္သူေတြကုိ ႏုိင္ငံေ၇းမွာ လုပ္မွ ၇မယ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆုိတာ အလုပ္၇ွိမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ အားလုံးလုပ္မွ ျမန္ျမန္ခ၇ီးေ၇ာက္မယ္။ ဘာညာ အာပလာ ဆုိတဲ့စကားေတြနဲ ့ပက္သက္ၿပီး ဒီလုိေတြးမိတယ္။ ဒီလုိ ေျပာဆုိခ်က္ေတြဟာ ဘာနဲ ့တူသလဲဆုိေတာ့ ေဆးလိပ္စြဲတဲ့လူ အ၇က္စြဲေနတဲ့လူေတြကုိ မီဒီယာကေန အ၇က္္ေသာက္၇င္ ေဆးလိပ္ေသာက္၇င္ ေ၇ာ၈ါ၇တယ္ ဒါ့ေၾကာင့္မေသာက္သင့္ဘူး ျဖတ္သင့္တယ္ ဆုိတဲ့အတုိင္းျဖစ္ေနတယ္။ ေဆးလိပ္သမား အ၇က္သမားေတြကလည္း ထုံးစံအတုိင္း ေစာက္၈၇ုမစုိက္ပဲ ေသာက္တာပဲ။ ေဒါ္စုဟာ အေတြးအေခါ္ပညာ၇ွင္လုိလုိ တ၇ားသမားလုိလုိ ျဖစ္လာေနၿပီ။ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

No comments:


View My Stats