ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/24/11

Next One

ေစာမူစာ Moon Hsar က ၾသစေတ်းလ်ႏုိ္ငံ ဘစ္စဘိန္မွာေနတယ္။ ကုိထူးထူးဟန္နဲ ့တစ္ၿမိဴ  ့တည္းပါ။ သူက က၇င္။ အသက္ ၄၄။ ခေလး ငါးေယာက္အေဖ။ သူလည္း အစုလိုက္အၿပဴံလုိက္သတ္တယ္လုိ ့ ဒီေန ့ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမွာေျပာၿပီ။ စစ္ေထာင္လွမ္းေ၇းတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ  ့ ေကအန္ယူမွာ လွ်ိဴ  ့ေထာက္လွမ္းခဲ့ပါတယ္။ သိခ်င္၇င္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ေနာက္ထပ္ ၾသစီမွာ ၇ွိတဲ့ ေထာက္လွမ္းေ၇းေဟာင္းေတြ သူတုိ ့လုိ ့ စြန္ ့ဖုိ ့၇ွိတယ္လုိ ့သိ၇တယ္။ အားေပးပါတယ္။ Refugee Moon Hsar gestures during an interview at his home in Brisbane, Friday, July 24, 2011. Hsar, 44, has come forward to confess his secret military past he says caused the deaths of up to 50 people in Burma, while working as a secret agent for the Burmese military between 1984 and 1987. (AAP Image/Dave Hunt) NO ARCHIVING

No comments:


View My Stats