ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

12/9/11

ဗုိလ္မႈးေအာင္လင္းထြဋ္တုိ ့အုပ္စုကုိ ျပည္တြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ခြင့္ေပးသင့္တယ္။

ႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ ့ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအစိုးရက တကယ္ေျပာင္းတယ္ဆုိရင္ ဗုိလ္မႈးေအာင္လင္းထြဋ္တုိ ့အုပ္စုကုိ ျပည္တြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ခြင့္ေပးသင့္တယ္။ အခုေတာ့ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္တုိ ့အားလုံးဟာ ျပည္ပမွာေနၿပီး ဘာမွ ထိထိေရေရာက္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ သူတို ့လည္း ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခ်င္ရင္ သူမ်ားေတြျပန္ဝင္သလုိ ျပန္သင့္တယ္။ ဒီလုိအေျခအေနျဖစ္လာရင္ စစ္အစုိးရက သေဘာထားႀကီးေၾကာင္းျပတယ္လို ့ေျပာလုိ ့ရၿပီ။ ေထာက္လွမ္းေရးအုပ္စုကုိလည္း လူေတြဒိထက္ပုိၿပီး အထင္ႀကီးလိမ့္မယ္။

No comments:


View My Stats