ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

12/7/11

Dual Citizen

ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက Dual Citizen ကုိ လက္ခံတယ္။ က်ေနာ္သိသေလာက္ အင္ဒုိနီးရွား နဲ ့ဂ်ပန္ကေတာ့ လက္မခံဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း လက္မခံေသးဘူးလုိ ့ထင္တယ္။ က်ေနာ္ဆႏၵက ႏွစ္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယူပုိင္ခြင့္ကုိ ခြင့္ျပဳသင့္တယ္လုိ ့ျမင္တယ္။ ျမန္မာေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ေတြမွာ နဲတာမဟုတ္ဘူး။ အေတာ္မ်ားမ်ားက ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယူလုိက္ၾကကုန္ၿပီ။ က်ေနာ္အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူေတြရဲ  ့စြမ္းအားဟာ တေန ့မွာတုိင္းျပည္အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ ့ယူဆရတယ္။ ဒီလုိလုပ္ႏုိင္ဖုိ ့အတြက္ဆုိရင္ ျမန္မာေတြကုိ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးဖုိ ့လုိတယ္။ ဒါကေတာ့ Dual Citizen အျဖစ္ လက္ခံဖုိ ့ပါ။

No comments:


View My Stats