ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

2/13/12

က်ေနာ့္ဆရာႀကီး ေရွ ့တန္းမွာ ေနရာမရပါလား


စီးပြားေရးပညာရွင္ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္ ့အား စီးပြားေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယခုလုိ ေရွ ့တန္းတြင္ ေတြ ့ရွိရသည္။
The Voice

No comments:


View My Stats