ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/24/12

ေစာက္က်င့္ေတြကို ျပင္ၾကဖုိ ့လုိၿပီဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ ့ရုပ္ပုံလႊာကုိ စာေရးဆရာေတြအမ်ားအျပား အမ်ဴိးမ်ဳိးဖြဲ ့ဆုိညႊန္းျပၾကတယ္။ အားလုံးက သူဘယ္ေလာက္ေတာ္ေၾကာင္းေကာင္းေၾကာင္းကိုပဲ ညြန္းတယ္။ သူဘယ္ေလာက္ သုံးစားမရေၾကာင္း၊ ေစာက္ရမ္းလုပ္တက္ေၾကာင္း ဘယ္သူမွ မေရးၾကပါဘူး။ ဒီလုိေရးတဲ့စာေရးဆရာေတြကို ေတြ ့ခ်င္ပါတယ္။

No comments:


View My Stats