ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/1/12

Very Cool Speech

သမၼတႀကီးမိန္ ့ခြန္းကုိ ဘိုလုိေျပာရင္ Very cool, Man လုိ ့ေျပာခ်င္တယ္။ အရမ္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးရပါသည္။

No comments:


View My Stats