ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

4/1/12

ေတာင္းတဲ့ဆုနဲ ့ျပည့္ဝပါလို၏

အရွင္ဘုရားတပည့္ေတာ္ ဘုန္းေက်ာ္သည္ အရမ္းမုိက္ရုိင္းတာကုိ ခဏေဘးဖယ္ထားၿပီး အန္အယ္ဒီႏုိင္ပါေစဆုိတဲ့ ဆု တစ္ခုကုိေတာ့ ေပးေတာ္မႈပါဘုရား

No comments:


View My Stats