ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/1/12

ျပည္သူ ့ဆႏၵ


ျပည္သူ ့ဆႏၵအရ က်မ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္

ျပည္သူ ့ဆႏၵအရ ပါတီေခါင္းေဆာင္လုပ္တယ္

ျပည္သူ ့ဆႏၵအရ ၉ဝ-မွာ ဝင္ေရြးခံဖုိ ့က်ူိးစားတယ္

ျပည္သူ ့ဆႏၵအရ အမ်ဴိးသားညီလာခံကို သပိတ္ေမွာက္တယ္

ျပည္သူ ့ဆႏၵအရ ၂ဝ၁ဝ-ကို ဆန္ ့က်င္တယ္

ျပည္သူ ့ဆႏၵအရ ၂ဝဝ၈-ကို လက္မခံခဲ့ဘူး

ျပည္သူ ့ဆႏၵအရ ၂ဝ၁၂-မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့တယ္

ျပည္သူ ့ဆႏၵအရ ကာကြယ္ဆုိတဲ့စကားလုံးကုိ ဆန္ ့က်င္တယ္

ျပည္သူ ့ဆႏၵအရ ပါလီမန္ကုိ သုံးရက္ တိတိ သပိတ္ေမွာက္တယ္

ျပည္သူ ့ဆႏၵအရ မေျပာင္းလဲ က်မ္းက်ိန္မယ္

ျပည္သူ ့ဆႏၵအရ လႊတ္ေတာ္တက္ပါေတာမယ္

က်မ ဆႏၵတစ္ခုမွမပါ။

2 comments:

kyaw said...

ၾကိဳက္လို႔မသြားတယ္ ရွိတ္ဆိုးနဲ႔ေနာ္ ကိုဘုန္း

kyaw said...

ၾကိဳက္လို႔မသြားတယ္ ရွိတ္ဆိုးရဘူးေနာ္ ကိုဘုန္း


View My Stats