ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/26/12

အၾကမ္းမဖတ္မိေစနဲ ့

ဘယ္ေန ့မွာ မီးရေစရမယ္လုိ ့အစုိးရက တာဝန္ရွိရွိ အာမခံရဲမယ္။ ဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ေနာက္ျပန္လွည့္တယ္လုိ ့ေျပာလုိ ့ရေနၿပီ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ တာဝန္ေက်ဖုိ ့လုိ ေနပါၿပီ။

No comments:


View My Stats