ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/18/12

အာဇာနည္ေန ့ကုိ အသိအမွတ္မျပဳ

အာဇာနည္ေန ့ဆုိတာ အျခားေသာ လုပ္ႀကံခံရတဲ့အထဲမွာ မပါတဲ့လူေတြအတြက္ေတာ့ မတရားပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါတဲ့ေခါင္းေဆာင္ကစၿပီး ထမင္းခ်က္ေပးတဲ့ ရြာသားေတြလည္း အာဇာနည္ျဖစ္ထိုက္တယ္လုိ ့က်ေနာ္ ယုံၾကည္တယ္။ အခုေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ လုပ္ႀကံခံရလုိ ့ေသသြားတဲ့လူေတြအတြက္ပဲဆုိေတာ့ အာဇာနည္ေန ့ဟာ လုံး၀ကုိ အဓိပါယ္မဲ့ေနတယ္။ ဦးေန၀င္းေတာင္ အာဇာနည္စာရင္းထဲမွာ ပါသင့္တယ္လုိ ့ျမင္တယ္။

No comments:


View My Stats