ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

9/22/08

Wikipedia ဆုိတာဘာလဲ၀ီကီဆုိတာဘာလဲ
အခမဲ့အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ အြန္လုိင္းစြယ္စုံ က်မ္းတခုပါ။၀ီကီ Foundation ကေန ၂၀၀၁-ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ပါတယ္။ Jimmy Wales and Larry Sanger ႏွစ္ေယာက္က Founder ေတြပါ။ သူတုိ႔က အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အေျခမခံဘဲ စတင္တည္ေထာင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ အေျခစုိက္တယ္။

ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာ အသုံးျပဳသူေပါင္း ဟာသန္းခ်ီ ေနပါၿပီ။ အဲဒိအထဲမွာ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ၊ စစ္တပ္ႀကီးေတြ အထိပါတယ္။

အလြယ္တကူ အင္တာနက္ကေန ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ကုိ ရုိက္ထည့္လုိက္တာနဲ႔ အၾကမ္းဖ်င္း သိႏုိင္ေအာင္ လုပ္ထားတယ္။ ဘာသာစကားေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီ ဖတ္ရူ႕ႏုိင္တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ျမန္မာစာမပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့မသိဘူး။

ကမၻာမွာ အဓိကအားကုိးရတဲ့ စြယ္စုံၾကမ္းပါ။ စာၾကည့္တုိက္ကုိသြား A ကေန Z ထိ ရွိတဲ့ ေရွးေဟာင္းစြယ္စုံၾကမ္းကုိ အခ်ိန္ကုန္ခံလွန္ေလွာ ရွာစရာမလုိဘူးေပါ့။

အခ်က္အလက္ရွာဖုိ႔ အတြက္၀ီကီက သိပ္လြယ္တယ္။ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ သိခ်င္ရင္ ၀ီကီမွာသာရွာပါ။ အလြယ္တကူရေတြ ့ရပါလိမ့္မယ္။

၀ီကီနဲ ့အခ်က္အလက္မွန္ကန္မႈ႕

ျပႆနာေတာ့အေတာ္ရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လဲဆုိေတာ့ ၀ီကီမွာတင္တဲ့ ေဆာင္းပါင္းေတြ အခ်က္အလက္ ေတြကုိ တည္းျဖတ္တဲ့ သူေတြဟာ ပညာရွင္ေတြပါသလုိ၊ ေက်ာင္းသားေလးေတြ လည္းပါတယ္။ ၀ီကီကုိ အသုံးျပဳသူတုိင္းဟာ ကုိယ္ပုိင္ အေကာက္တခုဖြင့္ထားရင္ တည္းျဖတ္ (အက္ဒစ္) လုပ္ႏုိင္တယ္။

ကုိယ့္ဟာကုိ တည္းျဖတ္ႏုိင္တယ္။ ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ စာကုိတင္ႏုိင္တယ္။ သူမ်ားတည္းျဖတ္တာ လည္းခံရမယ္။ အထူးသျဖင့္ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ ဆုိတာမရွိဘူး။ ကမၻာေပၚရွိ တကၠသုိလ္ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္သာ ၀ီကီကုိအခ်က္အလက္အတြက္ အားကုိးတႀကီးအသုံးျပဳၾကတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြကုိ သူတုိ ့ရဲ့ သုေတသနစာတမ္းေတြမွာ ၀ီကီကရတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ မကုိးကားဖုိ ့၊ကုိးကားရင္လည္း အမွတ္ မရဘူးလုိ႔ ဆရာ၊ဆရာမေတြက သတိေပးတယ္။ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ အခ်က္အလက္ မွန္ကန္မႈ မရွိလုိပါ။

အကုိးအကား

Wikipedia

No comments:


View My Stats