ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/7/08

ဦးမင္းၾကည္(ခ) စံျပဳထုိက္သူ

စံခ(ဘုရားသုံးဆူ)ႏွင့္ တဘက္ကမ္း ထုိင္းနယ္ေျမ။ (၂) ႏွစ္နီးပါး အတူေနဘူးေတာ့ သူ႔ ရဲ ႔ေလးစား အတုယူဖြယ္ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ေတြ႔ခဲ့တယ္။ စကားေျပာယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔တယ္။ ဘ၀ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ဘ၀ အခက္အခဲေတြကုိ ျဖတ္သန္း ေနတဲ့သူ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူခ်စ္တဲ့ေတာ္လွန္ေရးမွာ ဆက္လက္ တုိက္ပြဲ ၀င္ေနဆဲ။

စံထုိက္တဲ့အေၾကာင္း........ကေတာ့ အေသာက္အစားကင္းတယ္။ ဗဟုသုတ ျပည့္စုံတယ္။ မသိရင္ Wikipedia လားပဲ။ ႀကိဳက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေမး အကုန္နီးပါးေျပာႏုိင္တယ္။ မနက္မုိးလင္းကေန မုိးခ်ဳပ္ထိ စာအုပ္နဲ႔ မ်က္ႏွာ မခြာဘူး။ ဟာသ ပညာလည္းတက္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအေပၚမွာ သစၥာရွိသူ။ သူမ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာပဲ ေဆာင္တယ္။ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္းမေျပာဘူး။ ေငြေရးေၾကးေရး ေဖာက္ျပန္မႈ၊ မက္ေမာမႈကင္းသူ။ သူမ်ားေတြ ေငြေၾကးေၾကာင့္ ျပႆနာတက္ေနခ်ိန္ သူ ဂရုမစုိက္တက္သူ။ အဂၤလိပ္စာနဲ႔စကားလည္း ႏုိင္ငံျခားမွာ ဘြဲ႔ေတြ အမ်ားႀကီးရထားတဲ့သူေတြထက္သာတယ္။

သူ႔ဘ၀ကလည္း အတုယူဖြယ္အားၾကဖြယ္ေကာင္းတယ္။ လူငယ္ေတြနဲ႔စကားေျပာမိရင္ လူငယ္တုိင္းက သူ႔ရဲ ႔ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကုိ အတုခုိးတယ္။ သူ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာရွိ ေက်ာင္းေတြမွာ တက္ေနတဲ့လူငယ္ ေတြအမ်ားႀကီး။ ေနာင္တခ်ိန္တိုင္းျပည္တည္ေထာင္တဲ့အခါမွာ အဲလုိ လူမ်ဳိးေတြ ဟာ တုိင္းျပည္ကုိ ေကာင္းေအာင္ လုပ္မယ္လုိ႔ယုံၾကည္ရတယ္။

ဦးမင္းၾကည္ေနေကာင္းပါေစ။ ခ်စ္ေသာ သမီးေတြႏွင့္အၿမဲအတူေနႏုိင္ပါေစ။


No comments:


View My Stats