ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/5/08

ကုိေအာင္ကုိ

ပါတီမွာ သိပ္ကုိ လူခ်စ္လူခင္ေပါတဲ့ လူတစ္ေယာက္။ မသိရင္ ရုပ္ရွင္မင္းသား ေနေအာင္လုိပဲ။ ရဲေဘာ္တုိင္းက ခ်စ္တယ္။ သေဘာေကာင္းတယ္။ စိတ္ဆုိးတာ တခါမွ မေတြ႔ဘူး။ ကုိယ့္ရဲေဘာ္ေတြကုိ ေၾကာသားရင္းသား မခြဲျခားဘဲျပဳစုတယ္။

အခုလားအေမရိကားမွာ။ ေလ့လားေရးလုပ္ေနတယ္။ သူ႔ေလ့လားေရးကၾကမ္းတယ္။ျမန္မာျပည္သူေတြ ဟာ သူ႔ရဲ႔သားသမီးေတြလုိပဲ သေဘာထားတဲ့လူ။

ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့သူတုိင္းဟာ ေနာက္လုိက္ေတြကုိ မေျပာသင့္တဲ့ဟာကုိ မေျပာဘူး။ သူကေတာ့ တမ်ဳိး ေျပာတယ္။ ေတာ္ေတာ္ထူးျခားတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူက ေျပာသင့္တယ္လုိ႔ထင္တယ္။

က်ေနာ္သူ႔ကုိယုံတယ္။ သူမညာဘူး။

ရဲေဘာ္ဘုန္းေက်ာ္

No comments:


View My Stats