ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/30/08

ၿငိမ္းေအးေသာဘ၀ပုိင္ရွင္

ဘာစကားပဲျဖစ္ျဖစ္
လုိအပ္မွေျပာတာပဲေကာင္းပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္ေျပာဖုိ႔မလုိအပ္ေသးရင္
တစကၠန္႔ေလးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္မိနစ္
ေလးပဲျဖစ္ျဖစ္အခ်ိန္ဆုိင္းထားလုိက္ပါ။
ေနာက္တနာရီမွေျပာသင့္တဲ့စကား
ေနာက္တနာရီမွေျပာပါ။သတိရတုန္း
ဆုိၿပီးခ်က္ခ်င္းမေျပာလုိက္ပါနဲ႔။
ေနာက္တရက္မွေျပာသင့္တဲ့စကား
ေနာက္တရက္မွေျပာပါ။ေမ့သြားမွာ
စုိးလုိ႔ဆုိၿပီးဒီေန႔မေျပာလုိက္ပါနဲ႔။
ကုိယ့္အတြက္လည္းဘာမွ အက်ဳိးမရွိ
သူ႔အတြက္လည္းထိခုိက္နစ္နာေစမယ့္
စကားမ်ဳိးဆုိရင္မွန္ေနရင္ေတာင္မွ လုံး၀မေျပာပါနဲ႔။
လုပ္ႀကံၿပီး ေျပာဖုိ႔ကေတာ့ စိတ္ကူးထဲေတာင္မထည့္ပါနဲ႔။
အရွင္ဆႏၵာဓိက၏ ၿငိမ္းေအးေသာဘ၀ပုိင္ရွင္စာအုပ္မွ

No comments:


View My Stats