ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/29/08

ႏွစ္ ၂၀ ႏွင့္ က်ေနာ့္ေတာ္လွန္ေရး

စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရးဟု ကင္မြန္းတက္သည္။ အာဏာရွင္ကုိ ျပဳတ္က်ေစခ်င္သည္။ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ တက္ေစခ်င္သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္တခ်ဳိ႕သည္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္သည္။

တခ်ဳိ႕သည္ မိသားစုအေရး ကုိ ဦးတည္သြားသည္။ တခ်ဳိ႕သည္ ေဖာက္ျပန္သြားသည္။ တခ်ိဳ႕သည္....

တခ်ဳိ႕ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ လုံး ေသာက္ရင္း ေတာ္လွန္သည္။
ပြားရင္းေတာ္လွန္သည္။
ေရးရင္း ေတာ္လွန္သည္။
၀ါးရင္းေတာ္လွန္သည္။
တခ်ဳိ႕သည္ စြန္႔စြန္႔စားစားေတာ္လွန္သည္။
မည္သည့္ေတာ္လွန္ေရး လမ္းစဥ္မွန္ပါသနည္း။
ေရဒီယုိတဖက္ ႏွင့္ ေတာ္လွန္သည္။
တတိယႏုိင္ငံေတြ မွာေတာ္လွန္သည္။
တခ်ဳိ႕သည္ ေတာ္လွန္ရင္းေက်ာ္ ျပန္သည္။
တခ်ဳိ ႔သည္ ငါ ဘယ္တုန္းက ဘာျဖစ္သည္ဟု ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္းေတာ္လွန္သည္။
စသျဖင့္.............

1 comment:

ၿငိမ္သက္ said...

ေတာဝက္ေရ
ရြာျပင္ေရာက္ေနၿပီလား
မွန္တာေျပာရင္ရြာျပင္ထုတ္ခံရတယ္ဆိုလို႕
ေမးၾကည့္တာပါ
ငါေတာ့...စာအုပ္ခ်ဳပ္ရင္း
ေတာ္လွန္ေနပါသည္


View My Stats