ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/18/08

ႏြားကုိပလာတာေကၽြးျခင္း (ကာတြန္း)က်ေနာ့္အေနျဖင့္ လက္ရွိျမန္မာျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ျမင္မိပါသည္။ ကာတြန္းဆြဲေပးေသာ ပညာရွင္အားအထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း.....အုိင္ဒီယာ ကုိဘုန္းေက်ာ္(လူ႔ေဘာင္သစ္) ႏွင့္ ကာတြန္းပညာရွင္ in NuPoe ဒုကၡသည္စခန္း။ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္။

No comments:


View My Stats