ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

12/28/08

ကုိႏုိင္ထြြန္းေရ သတိရပါေသးတယ္ရဲေဘာ္ႏိုင္ထြန္း ကြယ္လြန္ျခင္း ၄ ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ

ရဲေဘာ္ ႏိုင္ထြန္း - လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

(၁၉၆၅-၂ဝဝ၄)

ပါတီဝင္အမွတ္ (၇၁၂ဝ၉)


ရဲေဘာ္ ႏိုင္ထြန္းအား ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ အဖ ဦးခင္ထြန္း၊ အမိ ေဒၚမမေလးတို႔မွ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။


၁၉၇ဝ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္ ၁ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ စတင္ပညာသင္ ၾကားခဲ့သည္။


၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ အမွတ္ ၁ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။


၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီး ျဖစ္ပြားေသာအခါ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ လူထုဆႏၵျပပဲြမ်ား၌ တက္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖဲြ႔စည္းၿပီးေသာအခါ စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။


၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ ျခင္းခံရသည္။


၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕၌ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အႏုိင္ရရွိေရးအတြက္ ေက်းရြာ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ လူထုစည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မွဳမ်ားကို လူငယ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ဗကသ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။


၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစည္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂႏၵီခန္းမ၌ စက္တင္ဘာ လတြင္ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးအတြက္ ဂႏၵီခန္းမေၾကညာစာတမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။


လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဗကသ အပါအဝင္ လူငယ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ မဟာမိတ္ပါတီအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဂႏၵီခန္းမ ေၾကျငာစာတမ္းအား ေထာက္ခံတုိက္ပဲြဝင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ခဲ့သည္။


၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အထိ (KNU) တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမတြင္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (DAB) အလုပ္အဖြဲ႔၌ ေျမေအာက္လုပ္ငန္း အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၃ မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အထိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ (မာနယ္ပေလာ)တြင္ သုေတသနဌာနအဖဲြ႔ဝင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၄ မွစ၍ ပါတီအလုပ္အဖြဲ႔အမွတ္ ၂ ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနယ္ေျမတြင္ ပါတီတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။


၁၉၉၆ မွ ၁၉၉၈ အထိ ပါတီအလုပ္အဖြဲ႔အမွတ္ ၂ တာဝန္ခံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မဲ့ေဆာက္ၿမိဳ႕ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ‘မိုးေသာက္ပန္း လူမႈေရးအသင္း’ တြင္ လူမႈေရး၊ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။


လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ျပင္ပဆက္ဆံေရး႐ံုး(ခ်င္းမိုင္) တြင္၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ မွစ၍ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္။


၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ကြယ္လြန္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ကုိေမာင္ဦးဆီကေန ေကာပီကူးသည္ http://oothandar.blogspot.com/2008/12/blog-post_25.html

No comments:


View My Stats