ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/17/09

အရူးရမ္းကီး

စဥ္းစားလုိ႔ကုိ မရဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္ေဒၚစုက အရူးရမ္းကီးကုိလက္ခံထားရတာလဲ။ သူ, မသိဘူးလားမသိဘူး။ လက္ခံထားရင္ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ နအဖ အေၾကာင္းရွာႏုိင္တယ္ဆုိတာ။ သူ႔အိမ္ကုိလာရင္ နအဖ ကုိအေၾကာင္းၾကား သင့္တာေပါ့။ ဘာ့ေၾကာင့္အေၾကာင္းမၾကားတာလဲ။ အေၾကာင္းလုိက္ရင္ အခုလုိ အမႈေတြပုိမလာေတာ့ဘူးေပါ့။ အခုေတာ့...။ အရူး , က တခါ မက ေဒၚစုအိမ္ကုိေရကူးလာတာဆုိေတာ့။ ၿပီးေတာ့ သူကေရႊျမန္မာလည္းမဟုတ္၊ ရမ္းကီး။ လူႀကီးမင္ေကာဘယ္လုိထင္ပါသလဲ။ အရူးတစ္ေယာက္ေၾကာင့္အမႈ႔ ပုိရႈပ္ရၿပီ။

No comments:


View My Stats