ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/17/09

က်ေနာ္အေၾကာင္း....

က်ေနာ့္ရဲ ႔အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လူ႔ေဘာင္သစ္နဲ႔ဆုိင္ပါတယ္။ လူ႔ေဘာင္သစ္ေၾကာင့္ က်ေနာ္ ပညာအေတာ္ရခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေရး နည္းနည္းသိတယ္။ ေလ့လာမႈကုိ လူ႔ေဘာင္သစ္က ပ်ဳိးေပးတယ္။ က်ဳိးစားမႈကုိ ဗကပ က လူေတြက သင္ေပးတယ္။ လူ႔ေဘာင္သစ္လုိ႔ေျပာရင္ အမ်ားစုကုိၿခဳံရာေရာက္တယ္။ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကစလုိ႔ ၂၀၀၉ အထိ လူေတြကုိေျပာတာ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူ႔ေဘာင္သစ္ရဲ ႔ေက်း ဇူးဟာ က်ေနာ္႔အေပၚမွာ ေထာင္ေသာင္းမက ရွိတယ္။ တခါတေလ လူ႔ေဘာင္သစ္က တခ်ဳိ ႔လူေတြကုိ က်ေနာ္ တင္းတယ္။ မေက်နပ္ဘူး။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ္ စိတ္ေျပလြယ္။ က်ေနာ္ ကုိထြတ္ကုိခင္တယ္။ ကိုေအာင္ေက်ာ္စုိးကုိ သံေယာဇဥ္ရွိတယ္။ ကုိေဇာ္ႏုိင္ဦးကုိ ေမတၱာရွိတယ္။ အမ်ားႀကီးပဲ။ ေျပာရင္ မကုန္ဘူး။ သူတုိ႔အားလုံးဟာ က်ေနာ့္ ရဲ့ ႏုလုံးသားထဲမွာ အစဥ္ရွိတယ္။ ျပန္ေတြ႔ခ်င္တယ္။ က်ေနာ္အခုေကာင္းေနတယ္။

No comments:


View My Stats