ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/26/09

ၾသစီရွိ ျမန္မာသံရုံးမွ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ သံရုံး၀န္ထမ္းမ်ားခင္ဗ်ား-

Australia ရွိျမန္မာသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ၀န္းထမ္းမ်ားသုိ႔-

လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ လစာႏွင့္ခံစားခြင့္မ်ားသည္ ေစာက္ရူးသန္းေရႊရဲ ႔ေျမး ဖုိးလျပည့္ တစ္ရက္ ေစာ္ဖန္တာ ေလာက္ေတာင္ မရွိပါဘူး။ အမွန္တရားကုိသိရက္သားနဲ႔ ရာထူးႏွင့္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစုရဲ ႔ေက်းကၽြန္အျဖစ္ မခံၾကပါနဲ႔။ လူႀကီးမင္းလက္ထဲမွာ အာဏာအျပည့္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆုိသည္မ်ားအား ဆက္လက္အမိန္႔နာခံရန္မသင့္ပါ။ ေၾသာ္စီရွိျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ ႔ခ်ီးထုပ္အျဖစ္ ကုိယ့္ကုိကုိယ္မခံယူ ၾကပါနဲ႔။ အခ်ိန္ရွိပါေသးသည္။

က်ေနာ္တုိ႔အေနျဖင့္ လူႀကီးမင္းတုိ႔အားအႏၱရာယ္မျပဳပါ။ တကယ္လုိ႔ခင္ဗ်ားတုိ႔အားလုံး က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သန္းေရႊအစုိးရအားတုိက္ခုိက္လွ်င္ ျပည္သူမွ ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ်ႀကိဳဆုိပါမည္။ ေၾသာ္စီတြင္ႏုိင္ငံေရး ခုိလႈံခြင့္ရရန္မွာလည္း အလြယ္တကူပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တခ်ိန္....ေဒၚစုအာဏာရရွိလွ်င္ သံအမတ္ႀကီးအား ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေရာက္ရွိႏုိင္ပါသည္။ မိမိေခါင္းအား မိမိသာလွ်င္သုံးေစခ်င္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးပန္ၾကား လုိသည္မွာ သန္းေရႊအစုိးရအား မိမိတုိ႔ျမန္မာသံရုံးမွ အာခံၿပီဆုိသည္႔ အေၾကာင္း ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားသုိ႔အသိေပးရန္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍သံအမတ္ႀကီးမွ ဆႏၵမရွိလွ်င္သံရုံး၀န္ထမ္းမ်ားမွ သံရုံးအား အာဏာသိမ္းရန္မွအပ တျခားလမ္း မရွိေၾကာင္းတုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။ ျမန္မာသံရုံးမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီအစုိး ရတခုျဖစ္ ေစခ်င္ပါသည္။

No comments:


View My Stats