ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/29/09

ဗုိလ္မႈးေဟာင္း ေအာင္လင္းထြဋ္ ကုိ၀န္းရံပါ...


တပ္ထဲက ပထမဆုံး သူရဲေကာင္း..

ေထာက္လွန္းေရးေဟာင္းျဖစ္တဲ့ သူ႔ကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေတြကေန ေထာက္ခံပ့ံပုိး ေပးဖုိ႔လုိတယ္။ အရင္တုန္းက သူဟာဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခုသူလုပ္ေနတာဟာမွန္တယ္။ သူလည္း စြန္႔လႊတ္ အနစ္အနာ ခံတဲ့လူေတြထဲမွာ ပါတဲ့သူျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ဘယ္သူမွျငင္းလုိ႔ မရဘူး။

ယေန႔အထိ သူ႔လုိလူမ်ဳိးကုိ အားလုံး၀ုိင္းရွာၾကည့္ အခုေလာေလာဆယ္ သူတစ္ေယာက္ပဲရွိေသးတယ္။ သူ႔လုိလူမ်ဳိးေတြ မ်ားမ်ားထြက္လာမွ ဗုိလ္သန္းေရႊ ႏွဖားႀကိဳးျပဳတ္လိုက္မယ္။ ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ဗိုလ္မႈးေအာင္လင္းထြဋ္ဟာ ေတာ္လွန္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ထဲက တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တယ္ဆုိတာ ဘယ္သူ မွ ျငင္းလုိ႔မရဘူး။

အရင္တုန္းကေတာ့ သူဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရန္သူျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့၊ အခုက်ေနာ္တုိ႔ရဲ ႔မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ေနၿပီ။ သူေရးတဲ့ စာေတြ၊ သူတင္ျပတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ မကုိးကားရင္၊ က်ေနာ္တုိ႔ေလာက္မိုက္တဲ့သူမရွိေတာ့ဘူး။

ဘယ္သူေတြဘာပဲေျပာေျပာ က်ေနာ္တုိ႔သူ႔ကုိ စစ္တပ္ထဲကပထမဆုံးေဖာက္ထြက္တဲ့ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ ဆက္လုပ္ပါ၊ ဦးေဆာင္ပါ ဗုိလ္မႈးခင္ဗ်ား။ တပ္ထဲက ေတာ္လွန္ေရးသူရဲေကာင္းေတြ သံရုံးက၀န္ထမ္းေတြ ပါလာေအာင္ စည္းရုံးေပးပါ ဗုိလ္မႈး။

ဒီမ္ုိကရက္တစ္အစုိးရျဖစ္ရင္ ဗုိလ္မႈးေအာင္လင္းထြဋ္ဟာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး အထိေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

No comments:


View My Stats