ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/10/09

ညီေလးဗကသ(ယခုဗကသ)

ဗကသ ညီလာခံမွာ ကိုေက်ာ္ကိုကို ဥကၠဌ အျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိတာကုိ ဖတ္ရတယ္။ ဥကၠဌက ေထာင္ထဲမွာ တာလေပါ့ (ကရင္ဆန္ျပဳတ္) ေသာက္ေနရတာနဲ႔ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး လူထုကုိဦးေဆာင္ႏုိင္အုံးမွာလဲမသိ။

ေရႊညာဏ္ေတာ္ေတာက္လွပါေပ့။ အသစ္တင္၊ ျပန္ခ် ဆုိတဲ့ ဟာကုိလုပ္ရမယ္။

ျပည္ပကေျပာေနတဲ့ ဗကသ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြအတုိင္းမလုိက္နဲ႔။ ကုိယ့္အုံးေႏွာက္နဲ႔ကုိယ္စဥ္စားၿပီး အေျခ အေနနဲ႔ကုိက္ညီမွ လုပ္သင့္တာကုိလုပ္မွေအာင္ျမင္မယ္။ အသစ္ထြင္။

No comments:


View My Stats